Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Budomel Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 64, 22-100 Chełm, NIP: 5630001802.

Odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Upoważniam Budomel Sp. z o.o. jako administratora moich danych do zarządzania nimi tylko w niezbędnym zakresie, do wypełnienia obowiązków kontrahenta, współpracownika w zakresie

  • Wglądu

  • Wprowadzania

  • Udostępniania

  • Modyfikacji

  • Archiwizacji

  • Usuwania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie współpracy i współpracy handlowej, jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich przetwarzania, a także o procesie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Kontakt z firmą Budomel

Kontakt z naszym biurem obsługi klienta Budomel Sp. z o.o.