Slider 1 Slider 3

Płyty Drogowe

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA  nr IBDiM-KOT-2018/0121 wydanie 1

PŁYTY DROGOWE – DANE TECHNICZNE

Klasa betonu C30/37
Elementy zbrojone
Wymiary:
a – 100, 125 lub 150 cm
b – 15 lub 20 cm

 

Kontakt z firmą Budomel

Kontakt z naszym biurem obsługi klienta Budomel Sp. z o.o.