Płyty Drogowe

APROBATA TECHNICZNA INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW nr AT/2012-02-2837

PŁYTY DROGOWE – DANE TECHNICZNE

Klasa betonu C25/30
Elementy zbrojone
Wymiary:
a – 100, 125 lub 150 cm
b – 15 lub 20 cm

 

Kontakt z firmą Budomel

Kontakt z naszym biurem obsługi klienta Budomel Sp. z o.o.