Slider 1 Slider 3

Beton Towarowy

Produkcja mieszanek betonowych odbywa się na węźle betoniarskim, w pełni skomputeryzowanym. Najnowsze oprogramowanie firmy „SAUTER” Gmbh zapewnia spełnienie wymagań normy PN-EN 206-1.

 

Beton towarowy zwykły z domieszkami różnego typu o klasach od B-7,5 do B-50 (wg PN-B 06250)

Beton towarowy zwykły z domieszkami różnego typu, o klasach wytrzymałości od C8/10 do C110/115 (wg PN-EN 206-1oraz PN-B 06265)

Grunt stabilizowany cementem pod drogi i kostkę brukową o wytrzymałościach 1,5MPa; 2,5MPa; 5,0MPa oraz 7,5MPa (wg PN-S 96012)

Zaprawy cementowe (wg PN-EN 998-2)

Chudy beton na podbudowy dróg, o wytrzymałości po 28 dniach 6-9MPa (wg PN-S 96013)

Na indywidualne zamówienie wykonywany jest beton towarowy o klasie i konsystencji wymaganej przez odbiorcę, w oparciu o surowce producenta oraz z domieszkami dostarczanymi przez zamawiającego.

Kontakt z firmą Budomel

Kontakt z naszym biurem obsługi klienta Budomel Sp. z o.o.