Slider 1 Slider 3

ZBIORNIKI NA NIECZYSTOŚCI

Klasa betonu C-25/30
Stal A III 34GS
Przyjęte położenie: niespoiste o różnym stopniu zagęszczenia
Przyjęta wysokość naziomu nad płytą górną max 1,0m
Obciążenie przyczepą p=11,2kN/m2

 

ZBIORNIKI NA NIECZYSTOŚCI
Kontakt z firmą Budomel

Kontakt z naszym biurem obsługi klienta Budomel Sp. z o.o.